CODI ÈTIC

Principis generals

Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels drets humans en tots els àmbits, social, polític i institucional de la nostra societat, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes.

Promoure la participació ciutadana directa en els espais d’execució de polítiques municipals.

Treballar des de les institucions locals per recuperar la sobirania popular i democràtica.

Lluitar contra tota forma de racisme, xenofòbia, masclisme o exclusió per identitat de gènere o d’orientació sexual i promoure la igualtat en tots els àmbits de la societat.

Promoure un altre model de relacions econòmiques, partint del municipi, en què es primi els ciutadans per sobre els interessos del bancs i les empreses.

 

Àmbit polític municipal

 

 1. Els càrrecs electes són portaveus de l’assemblea de Decidim Ripollet. Han de plantejar a les institucions les propostes que surtin de l’assemblea i informar a aquesta de les qüestions plantejades a les institucions.
 2. Es defineix l’exercici d’un càrrec públic com un servei a la col·lectivitat de caràcter temporal i no professional. Per tant , la permanència als càrrecs està limitada i subjecte a les decisions de l’assemblea.
 3. L’assemblea promourà l’elecció i la renovació dels càrrecs. L’assemblea és sobirana.
 4. Els càrrecs electes no rebran cap compensació econòmica ja que és un treball voluntari, però tampoc no han de perdre diners. S’exceptua els càrrecs de govern que hagin de dedicar la jornada completa o parcial a tasques de gestió pública; en aquest supòsit rebran l’assignació econòmica que decideixi l’assemblea.
 5. Les assignacions econòmiques que puguin rebre els càrrecs s’ingressaran al compte del grup. És l’assemblea qui determinarà el destí dels fons econòmics.
 6. Les persones candidates que es presentin hauran de viure al municipi de Ripollet.
 7. Els recursos públics que les administracions posin al servei dels càrrecs públics no seran utilitzats per a finalitats particulars ni diferents a les autoritzades.
 8. Les persones electes no acceptaran regals de cap persona, empresa i/o institució relacionada amb l’administració de la que formen part.
 9. Els càrrecs electes no formaran part d’empreses o altres organismes amb ànim de lucre, que per la seva relació de conveni o de contracte hagin de defensar els seus interessos davant de l’administració.
 10. Mai es farà ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.
 11. S’evitarà l’acumulació de càrrecs, sempre que la naturalesa del càrrec no ho faci imprescindible.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someone

3 comments

 1. joan Mtnez Borja ha dit:

  Faltaria alguna cosa referent al familiars del carres electes que optessin per un treball a la administració o empresa municipal on ell tinguessin una relació directe amb la designació

 2. pepa gallego ha dit:

  Los candidatos a cargos públicos, deberán firmar la renuncia de sus cargos scomo requisito para ser cargo electo

  • admin ha dit:

   Totalment d’acord. Els nostres càrrecs electes signen un document en què posen l’acta de regidor en mans de l’assemblea. Una mena de compromís democràtic. Altra cosa és si les persones que signen aquest document tenen els valors i la conciència que els facin respectar allò acordat col·lectivament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *