Primers 100 dies al govern de l’ajuntament de Ripollet

Preparació de la tasca de govern:

L’equip de govern ha fet una valoració positiva dels primers 100 dies a l’Ajuntament. L’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, va explicar, en roda de premsa, que s’ha
treballat en “conèixer la institució i posar els fonaments dels canvis que es veuran a mitjà termini, que es basen en els tres eixos del programa de govern: democràcia participativa, justícia social i desenvolupament econòmic sostenible i al servei de les persones”.

La prioritat ha estat conèixer a fons la casa i començar la construcció des dels fonaments, des de le funció dels treballadors fins les tasques que es fan.  S’han dut a terme reunions amb els treballadors i treballadores per millorar la eficiència i agilitzar les tasques.

Hem constatat que el maquinari informàtic estava molt desfasat i que caldria un renovi amb urgència.

Des de Decidim Ripollet agraïm als treballadors i treballadores la seva disposició a participar en aquesta nova etapa i aconseguir el canvi de model polític que acabi amb l’inmobilisme i aconseguir un govern més eficient i obert a la ciutadania.

Canvi en la política de sous:

Gràcies a la rebaixa de sou de l’alcalde i del nombre de dedicacions exclusives hem aconseguit un gran estalvi pel que fa a sous dels càrrecs de govern”. Segons
l’alcalde, “aquesta nova ètica política ens porta a trencar la distància entre el polític i el poble, és per això que hem augmentat la presència dels regidors del govern a peu de carrer.

Principals actuacions realitzades

Seguidament, va desgranar les principals actuacions, destacantque “ens hem pres seriosament qüestions fi ns ara no abordades a fons des del govern municipal. Com a exemples, la Regidoria de Polítiques LGTBI, que ja està treballant en l’aplicació de la Llei contra l’homofòbia al nostre municipi i ha fet diversos actes públics reivindicatius; de la mateixa manera que la Regidoria de Patrimoni i Memòria històrica, que està en procés de dignificar l’Arxiu Municipal, revitalitzar el Centre d’Interpretació del Patrimoni i posar en marxa actuacions que tenen la dona, la immigració i la defensa de les llibertats com a eixos bàsics de treball”.

En declaracions d’Osuna, “governem pensant en les persones de Ripollet que tenen més necessitats, per aquesta raó ens marquem l’ocupació i els serveis socials com a eixos fonamentals de la nostra feina”. Així, va detallar que s’han intensifi cat els contactes amb entitats com ara Càritas, la PAH, Creu Roja o les persones aturades, per començar a fer una diagnosi de les necessitats del municipi i fer-els-hi front de forma coordinada. També s’està augmentant el treball conjunt amb altres àrees de l’Ajuntament (Ocupació, Medi Ambient, Policia Local, etc.) per potenciar transversalitat de Serveis Socials.

Davant dels nombrosos casos de pobresa energètica, també es crearà un protocol especial d’atenció a aquestes persones.

Habitatge. S’estan defi nint les funcions de la propera Ofi cina Municipal d’Habitatge amb el tècnic que la portarà i iniciant reunions amb els bancs perquè cedeixin els pisos buits. A més, se sancionarà als bancs que tinguin pisos desocupats.

Ocupació. Al PMO, a banda de fer un primer pla d’ocupació de 10 persones per a reforç de la neteja, s’està en procés de reorganització interna per potenciar les tasques del Patronat quant a formació, orientació i inserció laboral. Una de les primeres mesures en aquesta direcció ha estat deslligar la Brigada Municipal del PMO. Amb aquesta separació, la Brigada ha augmentat la seva autonomia, de forma que hi ha més agilitat i capacitat de resposta amb les actuacions de manteniment de la via pública.

Neteja. S’està fent un seguiment del contracte amb Urbaser, reorganitzant la feina dels seus treballadors i s’han fet modifi cacions en serveis, per tal de millorar la neteja del municipi. Alguns exemples són canvis en les rutes i freqüències de les escombrades manuals, el buidat de papereres, el baldeig dels carrers i les neteges externes dels contenidors.

Educació. La cerca de transversalitat entre departaments i la participación de tota la comunitat educativa són les idees bàsiques que han mogut les primeres setmanes en la Regidoria d’Educació. S’han fet trobades amb tots els centres

educatius, les obres que eren més necessàries i s’està començant a elaborar un pla estratègic educatiu.

Municipalització. S’ha posat fil a l’agulla al procés de municipalització del servei d’aigües que actualment es troba gestionat per Sorea. S’està en procés d’estudi del contracte amb Sorea (que acaba l’octubre de 2016) i el model de gestió pública més adient per defensar l’aigua com a bé comú. Així mateix, s’està estudiant l’aplicació de clàusules socials en les contractacions que fa l’Ajuntament, per tal d’assegurar condicions laborals dignes, igualtat de gènere, evitar l’exclusió social, l’assetjament sexual i fomentar l’economia social.

Ecoparc 2. S’està prioritzant la resolució de les males olors, fi xant el camí cap al seu tancament i un altre model de gestió de residus a mitjà i llarg termini. Hi ha hagut contactes amb la gerència de la planta i amb l’AMB per tal de fer seguiment de les olors i exigir els canvis que facin falta per solucionar-les. Així mateix, s’endegarà amb la UPC un estudi d’olors en l’àmbit municipal.

Comptes municipals. S’estan redactant els plecs de condicions de l’auditoria, que no només será en l’àmbit fi nancer sinó també de gestió. Paral·lelament, s’ha començat a treballar en les Ordenances Fiscals i els Pressupostos de 2016, buscant aplicar criteris de progressivitat fi scal.

Esports. S’ha parlat amb els clubs i entitats esportives per detectar problemes i possibles solucions, marcant com a prioritat resoldre el problema de la pista d’atletisme amb el RUA. Després d’aquestes trobades amb les entitats, l’equip de govern ha vist que s’han d’optimitzar i aprofi tar millor els recursos i les infraestructures existents i promoure les polítiques esportives del municipi.

Mobilitat i Transport. La Regidoria ha fet un treball d’elaboració de propostes per una millor mobilitat urbana i una millor connexió amb el transport públic, que pròximament passaran per un procés d’exposició i participació pública en el Pla de Mobilitat Urbana.

Protecció animal. S’ha canviat el protocol de recollida des de Policia Local, per treure’n les restriccions. Per altra banda, s’estan planificant campanyes d’esterilització d’animals de companyia, així com potenciar el voluntariat.

Comerç. Conjuntament amb el comerç local, s’està dissenyant una campanya de Nadal energèticament més sostenible. A més, es retén dotar de competitivitat el Mercat Municipal i per fer-ho posible s’ha iniciat un treball conjunt amb les juntes del mercat.

Cultura. S’està treballant en la creació d’un espai intersectorial on es lideri, s’avaluï i executi el projecte cultural local, facilitant la capacitat d’intervenció autònoma dels diversos agents culturals del municipi.

Diàleg amb la gent. El principal canvi és l’acostament i diàleg amb la gent i els problemes del dia a dia que només es veuen interactuant al carrer amb la gent i obrir un torn de paraula per la gent que vulgui intervenir en els plens municipals.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someone

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *