Archive for març 2017

Fer oposició per millorar Ripollet

Fer oposició per millorar Ripollet

Els grups que formem Decidim acumulem una llarga experiència de fer oposició al govern municipal. Al llarg d’aquests anys hem actuat sempre convençuts que la nostra feina a l’oposició també contribuïa a millorar Ripollet.
Hem estat durs amb el govern quan hem cregut que s’apartava de l’interès general.

Hem fet propostes alternatives a les que presentava el govern de torn. Els hem estès la mà i hem treballat conjuntament quan vèiem que eren temes d’interès per la ciutat. Fins i tot quan el govern es trobava en minoria, hem desplegat un bon nombre de propostes que hem treballat amb el govern.

Sembla, però, que la majoria de l’oposició (no tota) a l’actual govern municipal s’allunya d’aquestes formes de fer política des de l’oposició. Hi ha poques propostes i es fa
oposició més per bloquejar l’acció del govern que per millorar-la. L’exemple més paradigmàtic el tenim en la votació del darrer ple sobre el Pla Urbanístic que havia de permetre el canvi d’ubicació de la benzinera de Can Mas pactat amb totes les parts implicades.

Entestada en bloquejar l’acció de govern, la majoria de l’oposició ha vist com tirava pedres a l’interès general de Ripollet i a la seva pròpia teulada. Resulta paradoxal veure com a hores d’ara els veïns, l’escola, els promotors demanen explicacions a l’oposició, no al govern, sobre el seu posicionament. És evident que la majoria de l’oposició ha adoptat una posició irresponsable des del punt de vista de l’interès dels ripolletencs. Els arguments que ara donen per defensar-la sonen a “excuses de mal pagador”, barrejades amb alguna falsedat.

Demanen més transparència i diàleg al govern, justament quan el conflicte de la benzinera de Can Mas ha estat el paradigma de tot plegat. A més, d’una manera conscient
o no, estan negant una manera de fer política basada en la participació, el diàleg i el consens.

Ara resulta que tornem a la situació de fa un any que ningú volia: una benzinera a la vora d’una escola. Estem convençuts que tota l’oposició tampoc ho vol. La qüestió no està tancada i el Ple Municipal està obligat de donar una resposta a les demandes de la ciutadania, el govern de Decidim també i caldrà tornar-ne a parlar.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someone

Diumenge 19 serem a Terrassa

Des de les Candidatures Alternatives del Vallès, sota la coalició municipalista CAV-CUP-Poble Actiu, volem sumar-nos a la manifestació de diumenge 19 a Terrassa sota el lema “S’escriu aigua, es llegeix democràcia” convocada per les plataformes Aigua és vida i Taula de l’aigua de Terrassa. Un lema impecable que il·lustra el segrest actual dels béns i serveis públics per les empreses privades.

Ens sumarem aquest diumenge i farem palès que la participació popular és necessària tant en la reivindicació dels drets com en el control dels serveis públics, ja que aquesta és la força i la garantia que ens permet assegurar un servei de qualitat, que posi a les persones al centre i  que garanteixi la preservació de l’entorn. Un servei com és el de l’aigua, indispensable per la vida, no pot estar regit sota la màxima del benefici econòmic. Els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania i tenen l’obligació de desmercantilitzar aquest servei, de garantir, mitjançant el control directe, els béns imprescindibles per la vida. I és que no podem restar passius als talls de subministraments que, tot i els pedaços, han continuat produint-se.

Ens sumarem a la manifestació de diumenge a Terrassa perquè creiem que la defensa de la democràcia, la defensa dels recursos naturals, de la gestió de l’aigua i de tots els serveis s’han de treballar localment, però mai aïlladament. Perquè volem que sigui un revulsiu, que se sumin processos de control popular. Perquè els embats a la democràcia de Terrassa ens afecten a totes.

Hi serem diumenge, però no volem estar-nos de felicitar i encoratjar avui i des d’aquí  l’ajuntament de Terrassa, però sobretot la gent de carrer i les organitzacions que empenyen per la recuperació dels béns públics .

L’aigua és de totes, i la repartirem entre totes.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someone